“Przejawem profesjonalizmu doradców klienta niezależnie od tego, czy jest się
na początku swojej kariery czy też w okresie dojrzałości zawodowej, jest ciągłe doskonalenie i rozwijanie swoich umiejętności.”