Efektywna komunikacja w zespole 2019

"Szkolenie dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, pragnących nabywać i doskonalić umiejętności zarządzania zespołem, sztuki motywacji, komunikacji oraz poznać elementy coachingu stosowane w codziennej pracy menedżera. ”

Standardy i skuteczna sprzedaż 2019

„Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów” Szkolenie dla pracowników banku z doświadczeniem sprzedażowym pragnących nabywać i doskonalić umiejętności „aktywnego” kontaktu z klientem banku

Aktywna sprzedaż produktów 2019

„Od tego jak wystartujesz zależy Twoja pozycja w biegu” Wystartuj możliwie szybko ! .

Zarządzanie zmianą w 2019

„Zmiany są nieuniknione. Nie bójmy się zaburzeń i zmian w 2019 :-) "

Zmiany są nieuniknione. Nie bójmy się zaburzeń i zmian, nawet jeśli przeorganizowują uporządkowane dotąd struktury. Zmiany są siłą przewodnią rozwoju i choć oddalają organizację od równowagi, sprzyjają innowacjom, które
w dobie rozwoju technologicznego i informacyjnego stają się główną siłą napędową rozwijających się banków spółdzielczych.